Lenovo

14 Under 45: Courtney VanLonkhuyzen

Courtney VanLonkhuyzen kicked-off the 14 Under 45 Speaker Series by key-noting the event on Thursday,…